Hjem

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

Vi jobber for et kulturhus i Fyllingsdalen!

 

Fyllingsdalen kulturråd er oppnevnt etter initiativ fra tidligere Fyllingsdalen bydelsstyre. Kulturrådet er et representativt organ for 43 lag, organisasjoner og enkeltpersoner i Fyllingsdalen. Kulturrådet jobber for å få etablert et kulturhus i Fyllingsdalen. På denne nettsiden vil du finne informasjon knyttet til kulturrådets arbeid.

 

 

Blir det nå 50 års ventetid for kulturhus?

KULTURDEBATT: Hadde Fyllingsdalen vært by, ville den vært større enn Hamar og Lillehammer.

Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus?

Bergens tidende 29.04.2018 Kopi av innlegget og her er teksten i PDF

 

Tomten er bestemt - men når kommer kulturhuset?

Onsdag 25. april 2018 vedtok bystyret at Kulturhuset i Fyllingsdalen skal lokaliseres på Kollektivterminalen utenfor Oasen bydelssenter og ba byrådet om å igangsette arbeidet med et rom- og funksjonsprogram. Kulturhuset skal inneholde plass for Fyllingsdalen Teater, biblioteket, Kulturskolen, kulturkontoret, en egen ungdomsavdeling og møterom. Det er opprettet et Brukerutvalg for den videre planleggingen.

Dette er et svært gledelig vedtak - men her er en alvorlig utfordring, i innstillingen til bystyret heter det:

 

«Vedrørende tomt 1 er denne i dag i bruk som kollektivterminal, og flytting av denne er planlagt etter at bybanen til Fyllingsdalen er ferdigstilt. Byrådet vil gå i dialog med Hordaland fylkeskommunen om viktigheten av å realisere kulturhuset så raskt som mulig, slik at arbeidet kan forseres dersom det lar seg kombinere med utbyggingen av Bybanen til Oasen.»

 

Dersom man ikke finner en løsning på denne utfordringen vil det kunne medføre at kulturhuset først står ferdig i 2025. Dette vil medføre at innbyggerne i Fyllingsdalens ventetid på kulturhus blir på hele 50 år. Det er derfor svært viktig at utbyggerne av bybanen finner en løsning på dette slik at den foreslåtte tomten kan bebygges med kulturhuset så snart som mulig.

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd